Jeśli mają Państwo pytania lub poszukują dodatkowych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny.


FEB-EKO Sp. z o.o.
Stanowice, ul.Olchowa 1, 55-200 OĹ‚awa
e-mail: biuro@febeko.pl
tel. 508 094 019, fax (71)7232253


Dział obsługi klientów
tel. 508 094 019


Dział handlowy
tel. 516 195 423


Pełnomocnik Zarządu
tel. 690 383 836


 FEB-EKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000276360, NIP 912-18-13-273, REGON 020459119, Kapitał zakładowy 225 000 PLN, Konto: Santander Bank Polski S.A, nr 78 1090 2428 0000 0001 0654 1991.

2007 FEB-EKO
internet SEA