Jesteśmy rodzinną firmą, która zdobyła się na odwagę konkurowania w zakresie zarządzania i transportu odpadami z potentatami na polskim rynku usług komunalnych, firmami z kapitałem zagranicznym, a nasze początki wyglądały tak:

Przygodę z zarządzaniem i gospodarką odpadami rozpoczęliśmy w latach 90-tych w okresie studiów, próbując połączyć naukę i indywidualny rozwój ze spełnianiem oczekiwań naszych klientów w zakresie świadczonych przez nas usług. To właśnie klienci skłonili nas do założenia pod koniec 2005 r. pierwszej niezależnej firmy. Pomimo początkowych trudności firma się rozwijała, poszerzając zakres oferowanych usług i zwiększając ilość obsługiwanych klientów.

Na początku 2007 r. powstała bratnia rodzinna firma FEB-EKO, w której zamiarem pomysłodawców było połączenie posiadanego już doświadczenia w branży ze świeżo nabytą wiedzą w zakresie zarządzania, logistyki, systemów informatycznych i PR. Udziałowcami w firmie są cztery, wzajemnie ze sobą powiązane rodzinnie, osoby, a wprowadzony przez nie kapitał dał możliwość zakupienia kilku aut.

Stałe zaangażowanie udziałowców w rozwój firmy sprawiło, że świadczymy dziś usługi w zakresie zbiórki, transportu, odzysku, unieszkodliwienia odpadów z grup 01-20 (zgodnie Katalogiem Odpadów), czyszczenie separatorów, czyszczenie odstojników, czyszczenie kanalizacji, czyszczenie przepompowni, utylizacja ścieków przemysłowych. Obecnie nasza firma, przejęła obowiązki zagospodarowania odpadów od: podmiotów branży motoryzacyjnej, zakładów produkcyjnych, zakładów branży usługowej i innych.

Wszystkim naszym klientom oferujemy odpowiednie wyposażenie do zbierania odpadów (pojemniki, kontenery, itp.), odbiór odpadów z miejsc ich wytwarzania (wskazanych przez Wytwórcę), zagospodarowanie odpadów zgodne z prawem oraz potwierdzenie Karty Przekazania Odpadów.

Wysoki poziom świadczonych usług realizujemy dzięki pojazdom przystosowanym do przewozu odpadów, posiadającym dopuszczenie Dozoru Technicznego i spełniającymi wymagania umowy ADR (Transportu odpadów niebezpiecznych). Wprowadzoną ostatnią nowością w naszych autach jest system GPS nadzoru położenia i trybu pracy.

Ponieważ rozwój naszej firmy stawiamy ponad realizację własnych potrzeb wierzymy, że nasze doświadczenie, wiedza, determinacja i chęć ciągłego rozwoju są gwarancją funkcjonowania spółki FEB-EKO na trudnym rynku usług komunalnych i sukcesu, jaki stanowi dla nas zadowolenie klientów.


2007 Febeko  Plan podziału spółki
internet SEA