W celu złożenia zamówienia na usunięcie odpadów stałych lub płynnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numer telefonu 508 094 019 lub o wypełnienie poniższego formularza. W najbliższym możliwym terminie skontaktuje się z Państwem nasz pracownik, w celu określenia szczegółów lub potwierdzenia terminu realizacji zamówienia.

imię i nazwisko*: nazwa firmy:
adres e-mail*: telefon:
Zamówienie dotyczy wywozu:
nieczystości płynnych typu o objętości m3
kontenera odkrytego 8m3 na nieczystości typu
kontenera odkrytego 12m3 na nieczystości typu
kontenera zakrytego na nieczystości typu
Preferowany termin usługi (RRRR-MM-DD):
Uwagi:


2007 Febeko  Plan podziału spółki
internet SEA